ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 4 PRO

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και το δεύτερο ειδικό σεμινάριο υποβρύχιας συγκόλλησης και κοπής της 4 PRO σε ομάδα δυτώ...

Continue reading

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 4 PRO

Τον Ιούνιο του 2022 θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση υποβρύχιας συγκόλλησης και κοπής σε ομάδα δυτών του πολεμικού ναυτικού. Η εκπαίδευσ...

Continue reading