Νέα

Ο ρόλος της Συντήρησης στη βιομηχανία των Συγκολλήσεων

Γράφει ο

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 Pro Μον. ΕΠΕ

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

FRONIUS

 

Ο ρόλος της Συντήρησης στη βιομηχανία των Συγκολλήσεων

Πριν από 70-80 χρόνια, η συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων ήταν μια άγνωστη έννοια. Για να εκτελεστεί μια τέτοιου είδους εργασία, θα έπρεπε να είχε γίνει πρώτα η ζημιά και να είχε σταματήσει η διαδικασία παραγωγής. Βέβαια εκείνα τα χρόνια, οι ρυθμοί παραγωγής και οι ανάγκες προώθησης των προϊόντων δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Γι αυτό άλλωστε μέσα στα εργοστάσια, τα μηχανήματα λειτουργούσαν μέχρι να αστοχήσουν και επισκευάζονταν μετά.

Αυτή ήταν μια πρώτη προσέγγιση της συντήρησης η οποία ονομάστηκε λειτουργία ως τη βλάβη (Breakdown Maintenance). Οι διαδικασίες που ακολούθησαν μετά από αρκετά χρόνια, όπως της Προληπτικής Συντήρησης ( Preventing Maintenance), της  Προβλεπτικής Συντήρησης (Predictive Maintenance)  και της νέας προσέγγισης σήμερα, της Συντήρησης Ακρίβειας (DesignOut Maintenance),  απείχαν ακόμα περισσότερο και ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τους περισσότερους.

Ποιος από αυτούς θα μπορούσε να φανταστεί τότε, ότι ο ρόλος της προβλεπτικής συντήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα ήταν μια πολύ σημαντική και απαραίτητη διαδικασία σήμερα, για τη μείωση του κόστους της συντήρησης των εργοστασίων και της μείωσης του χρόνου παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στη βιομηχανία των συγκολλήσεων ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και οι κατασκευαστές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αυτοματοποίηση των τμημάτων παραγωγής. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υπολογίζουν σε όλο και περισσότερα μηχανικά προβλήματα. Παρόλα αυτά όμως, πολλές επιχειρήσεις θέλοντας να μειώσουν τα έξοδά τους, δεν επενδύουν τελικά στην συντήρηση, γιατί την βλέπουν ως επιπλέον κόστος στην όλη διαδικασία. Αυτό όμως στην πραγματικότητα αντί να τους γλυτώσει χρήματα,  τους αυξάνει το κόστος. Από τις βλάβες που θα τους παρουσιαστούν σε ανύποπτο χρόνο  και από τις καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα,  τους εκθέσει και μπροστά στους πελάτες τους. Αν όμως είχαν προνοήσει και ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα προβλεπτικής συντήρησης, τότε θα είχαν μειώσει τις αστοχίες, θα είχαν σημαντική μείωση των δαπανών τους, θα είχαν περιορίσει τη φθορά του εξοπλισμού και θα είχαν αυξήσει την αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής του εργοστασίου τους. Στη βιομηχανία των συγκολλήσεων, οι μεγάλοι κατασκευαστές, ακολουθούν ένα πρόγραμμα προληπτικής κυρίως συντήρησης, το οποίο γίνεται σε προγραμματισμένο χρόνο. Η συντήρηση αφορά τις πηγές ισχύος, που παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται η συγκόλληση. Συνήθως αυτού του είδους η συντήρηση αφορά οπτικό έλεγχο των ενώσεων, καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά της πηγής  με πεπιεσμένο αέρα και αντικατάσταση ψυκτικού υγρού και φθαρμένων καλωδίων γείωσης και ακροδεκτών. Επίσης, για κάποιες εταιρίες που θέλουν την μέγιστη εξασφάλιση ως προς την επαναλαμβανόμενη ποιότητα των συγκολλημένων προϊόντων τους, βαθμονομούν τις πηγές ισχύος μία φορά των χρόνο, με συστήματα calibration από τον κατασκευαστή. Έτσι είναι σίγουροι ότι η πηγή ισχύος παράγει την σωστή ενέργεια και πραγματοποιεί σωστή συγκόλληση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι εν μέρει σωστό. Η μεταφορά της ¨σωστής¨ ενέργειας από μια βαθμονομημένη πηγή ισχύος πραγματοποιείται μέσω της τσιμπίδας ηλεκτροσυγκόλλησης. Για να υπάρξει το ιδανικό αποτέλεσμα, θα πρέπει η τσιμπίδα που μεταφέρει την ενέργεια να είναι εξίσου ελεγμένη & βαθμονομημένη. Η πηγή ισχύος και η τσιμπίδα είναι ένα σύνολο. Η πηγή ισχύος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την τσιμπίδα και η τσιμπίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την πηγή. Αν και τα δύο είναι ελεγμένα σωστά, τότε μπορούμε και να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Αν όχι, είμαστε με ερωτηματικό. Μια πηγή ισχύος βαθμονομημένη,  με μία προβληματική τσιμπίδα με ¨θέμα¨ στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του ρεύματος, ή ¨θέμα¨ μειωμένης ροής στον αγωγό προστατευτικού αερίου, θα δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα στην συγκόλληση. Και αν δεν είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, σίγουρα είναι πρόβλημα μη επαναλαμβανόμενης συγκόλλησης. Το αποτέλεσμα που μπορούν να φέρουν αυτού τους είδους τα ¨θέματα¨, είναι  μειωμένη διείσδυση και μη κατάλληλη προστασία της ραφής της συγκόλλησης. Με ότι και αν αυτό σημαίνει για το προϊόν. Ίσως για έναν μεταλλικό κάδο απορριμμάτων, μια μειωμένη διείσδυση κατά 15%  να μην είναι κάτι το τόσο σημαντικό. Αλλά για ένα πλαίσιο ενός αυτοκινήτου που μεταφέρει ανθρώπινες ζωές και πρέπει στα Crash Test να φέρει επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα είναι, σημαντικό και πραγματικά αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Ως παραλληλισμό θα αναφέρω τον κινητήρα μιας φόρμουλα 1 και τα ελαστικά της. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ελέγξουμε τον κινητήρα της αν αποδίδει την ιπποδύναμη και να μην ελέγξουμε τα ελαστικά που μεταφέρουν αυτήν την ιπποδύναμη στην πίστα; Είναι και αυτά ένα σύνολο και ως σύνολο πρέπει να τα ελέγχουμε. Όπως είναι η πηγή ισχύος της ηλεκτροσυγκόλλησης μαζί με την τσιμπίδα. Πρέπει να ελέγχονται ως σύνολο για να παράγουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα είναι απλό.  Πρέπει να ελέγχεται και η τσιμπίδα συγκόλλησης ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προβλεπτικής συντήρησης για να εξασφαλίζουμε την άρτια απόδοσή της.

Η  λύση ακούει στο όνομα TID (Torch Intelligent Diagnostic) System, το οποίο είναι ένα αυτόματο διαγνωστικό σύστημα ελέγχου διάγνωσης και βαθμονόμησης των τσιμπίδων ηλεκτροσυγκόλλησης. Σήμερα όλα τα κέντρα επισκευών τσιμπίδων του κόσμου, ελέγχουν τις τσιμπίδες με χειροκίνητους και ημιαυτόματους τρόπους, χρησιμοποιώντας τα βασικά όργανα μετρήσεων και μηχανήματα, όπως το πολύμετρο, τον ρυθμιστή ροής αερίου & υγρών και το αεροσυμπιεστή. Φυσικά ο έλεγχος γίνεται από τεχνικούς που καταγράφουν τις τιμές και βλέπουν τις αποκλείσεις. Αυτό έχει ένα βαθμό αποτυχίας, λόγω του ότι βασίζεται πάντα στη σωστή καταγραφή των τιμών που κάνει ο τεχνικός και στο ότι μπορεί να παραλείψει να ελέγξει κάποιο σημείο. Ο σωστός έλεγχος δηλαδή, βασίζεται απόλυτα με την σωστή εργασία που θα κάνει ο τεχνικός. Και αρκετές φορές από εταιρίες αμφίβολων τεχνικών υπηρεσιών, ο έλεγχος δεν γίνεται σωστά, όχι γιατί κάποιοι ξέχασαν κάτι να ελέγξουν, αλλά γιατί πραγματικά δεν ξέρουν να τον κάνουν, ή όταν τον κάνουν χρησιμοποιούν μη πιστοποιημένα ανταλλακτικά με αποτέλεσμα πάλι η τσιμπίδα να έχει αποκλείσεις από τον κατασκευαστή. Με λίγα λόγια, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας.

Αυτό το πρόβλημα εξαλείφεται με το TID System. Το διαγνωστικό σύστημα εκτελεί αυτόματους διαγνωστικούς ελέγχους επιλέγοντας από το μενού τον τύπο της τσιμπίδας. Π.χ. σε μία υδρόψυκτη τσιμπίδα MIG/MAG το σύστημα εκτελεί ατμοσφαιρικό και υδροστατικό έλεγχο αγωγών, έλεγχο ροής υγρών και αερίου προστασίας, έλεγχο πτώσης τάσης στον κεντρικό αγωγό ρεύματος και έλεγχο ωμικής αντίστασης σε σκανδάλη, διακόπτες και καλώδια. Στην συνέχεια εκτυπώνει τα στοιχεία του ελέγχου και εκεί φαίνονται οι αποκλείσεις. Αν είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια η τσιμπίδα πάει για service στα σημεία που έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Φυσικά ως σήμερα, οι περισσότερες κατασκευάστριες εταιρίες, ακολουθούν την πρώτη προσέγγιση της συντήρησης που αναφέραμε παραπάνω, την  λειτουργία ως τη βλάβη (Breakdown Maintenance). Αυτή έχει τις ρίζες της πριν τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, ενώ ο ρόλος της συντήρησης σήμερα,  έχει αναβαθμιστεί 3 επίπεδα  (Λειτουργία ως την Βλάβη-> Προληπτική Συντήρηση -> Προβλεπτική Συντήρηση -> Συντήρηση Ακρίβειας), στο θέμα των τσιμπίδων ηλεκτροσυγκόλλησης έχει μείνει προπολεμικά.  Η τσιμπίδα βγάζει πρόβλημα πάνω στην παραγωγή και στέλνεται κατόπιν για service. Ενώ θα μπορούσε να ελέγχεται προβλεπτικά κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να μην χρειαζόταν να καταστρέφεται εν ώρα λειτουργίας και να καθυστερεί την γραμμή παραγωγής. Αυτό το θέμα εξαλείφεται με την χρήση του TID System και την προγραμματισμένη προβλεπτική συντήρηση που θα εκτελεί στις τσιμπίδες παραγωγής  σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η τσιμπίδα θα ελέγχεται προβλεπτικά σε ¨νεκρό¨ χρόνο και θα επιστρέφει στην παραγωγή όταν είναι βαθμονομημένη. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερή μεταφορά της ενέργειας, η άριστη συμπεριφορά του τόξου και τα επαναλαμβανόμενα συγκολλητικά αποτελέσματα.

Η λύση, από ένα καινοτόμο αυτόματο ψηφιακό σύστημα, που έρχεται να αναβαθμίσει τον ρόλο της συντήρησης στην βιομηχανία των συγκολλήσεων και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις γραμμές παραγωγής. Ένα ψηφιακό σύστημα υψηλής τεχνολογίας, με δυνατότητα Long distance monitoring μέσω ETHERNET και μέσω VNC.

TID System! Για όσους αναζητούν διαφάνεια, πιστοποιημένες διαδικασίες και γενικά την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη!