Νέα

ΠΛΑΣΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γράφει ο

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 Pro Μον. ΕΠΕ

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος FRONIUS

Πιο γρήγορα , πιο αποδοτικά και με καλύτερη εμφάνιση

Η διαδικασία συγκόλλησης με πλάσμα μπορεί να έχει αρκετές ομοιότητες με τη διαδικασία TIG, αλλά έχει και πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από αυτήν. Αυτό την κάνει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, έναντι της συγκόλλησης με laser. Συνήθως σε μια τέτοια επιλογή διαδικασίας οι υψηλές απαιτήσεις ποιότητας είναι το βασικό κριτήριο, ειδικά σε λαμαρίνες και εξαρτήματα που το πάχος τους δεν ξεπερνά τα 8 χιλιοστά.

Στην συγκόλληση πλάσματος, το τόξο έχει περιοριστεί σημαντικά από το προστόμιο της τσιμπίδας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τόξο με ισχυρή δέσμη που περιορίζει ή εξαλείφει την ανάγκη V ή U φρέζας στα υλικά προς συγκόλληση. Αυτό εξοικονομεί πάνω από 30% υλικό εναπόθεσης.

Παράλληλα έχουμε υψηλότερες ταχύτητες, που στη συγκόλληση soft-plasma για παράδειγμα, είναι περίπου 20% μεγαλύτερες και εξασφαλίζουν γρηγορότερη παραγωγή, μειωμένες εργατοώρες και καλύτερη διείσδυση στην ραφή. Επίσης με χρήση των αέριων προστασίας πλάσματος, εξασφαλίζουμε και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ακίδας βολφραμίου.

Νέες δυνατότητες συγκόλλησης

Το Plasma Module 10 της Fronius είναι το διαβατήριο σε έναν κόσμο ψηφιακής συγκόλλησης.

Το σύστημα αυτό το οποίο ψηφιακά ελέγχει την ροή αερίου και το τόξο πλάσματος, μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές Tig μηχανές της Fronius και να τις χρησιμοποιήσει ως πηγή ισχύος. Είναι το κλειδί για υψηλές ταχύτητες συγκόλλησης, χωρίς πιτσίλισμα και ελάχιστη παραμόρφωση του υλικού προς συγκόλληση. Και όλα αυτά σε ένα μοναδικό και ευέλικτο ¨πακέτο¨ παρελκόμενων και εξαρτημάτων, που μπορούν να υποστηρίξουν όλες τις ανάγκες του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης παραμέτρων και φυσικά υποστηρίζεται η χειροκίνητη, ημιαυτόματη ή αυτόματη συγκόλληση σε ρομποτικό βραχίονα.

Εξαιρετικά ολοκληρωμένο σύστημα

Η Fronius πάντα επιδιώκει ένα τελικό αποτέλεσμα συγκόλλησης που παράγεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα πηγής ισχύος, βοηθητικών μονάδων και παρελκόμενων αυτής. Για το λόγο αυτό όλα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να συνεργάζονται τέλεια μεταξύ τους και να παράγουν τη τέλεια συγκόλληση.

Ένα τέτοιο σύνολο είναι και το σύστημα για τη συγκόλληση πλάσματος.

Αποτελείται από 4 βασικά μέρη:

  • Τη πηγή ισχύος
  • Τη ψυκτική μονάδα
  • Το Plasma Module 10
  • Τη τσιμπίδα πλάσματος

Πηγή ισχύος

Οι πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι πλήρως ψηφιακές. Αυτές είναι η σειρά TransTig από 2200 – 5000 και η σειρά MagicWave 2200 – 5000. Εύρος από 0,5 Α έως 500 Α ανάλογα με τον τύπο που θα επιλέξουμε.

Ψυκτική μονάδα

Η ψυκτική μονάδα είναι στιβαρή και πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες της συγκόλλησης και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και ψύξη της υδρόψυκτης τσιμπίδας.

Plasma Module 10

Το Plasma Module είναι πλήρως συμβατό με κάθε ψηφιακή μηχανή TIG της Fronius. Ρυθμίζει με απόλυτη ακρίβεια την ροή του αερίου από 0,2 l/min στα 10 l/min. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η επαναλαμβανόμενη ποιότητα συγκόλλησης κάθε φορά που πραγματοποιείτε η ίδια εργασία. Επίσης με το Plasma Module 10 μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις στην κλίμακα των 3 – 30 Α.

Τσιμπίδα συγκόλλησης

Υπάρχουν τσιμπίδες για κάθε εφαρμογή. Για χειροκίνητη ή ρομποτική συγκόλληση. Η τσιμπίδα για χειροκίνητη συγκόλληση είναι εργονομικά σχεδιασμένη για πλήρη έλεγχο της συγκόλλησης και ευκολία κίνησης. Η ρομποτική τσιμπίδα είναι προσαρμοσμένη απευθείας στο βραχίονα με δυνατότητα τοποθέτησης τεσσάρων διαφορετικών θέσεων.

Το Plasma Module 10 είναι το κατάλληλο προϊόν για όσους αναζητούν μεγαλύτερη οικονομία γενικά. Με μικρότερη δέσμη τόξου, μεγαλύτερη ταχύτητα συγκόλλησης, λιγότερες εργατοώρες, λιγότερη ενέργεια και λιγότερα υλικά εναπόθεσης και αναλώσιμα.

Φυσικά, πλεονέκτημα είναι και η καλύτερη ποιότητα και εμφάνιση της ραφής χωρίς πιτσιλίσματα και πόρους.

Είναι το ιδανικό ¨εργαλείο¨ για κάθε επαγγελματία που ξέρει τι ψάχνει και τι θέλει, από μία ¨ψαγμένη¨ τεχνολογία συγκόλλησης.