Νέα

Συμμετοχή της 4 PRO σε Expert Technical Training στην Fronius Αυστρίας

Η εταιρία 4 PRO Μον Ε.Π.Ε. αποκλειστικός αντιπρόσωπος της FRONIUS στην Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεχόμενης τεχνικής εκπαίδευσης που ακολουθεί σε ετήσια βάση, συμμετείχε σε Expert Technical Training στην Fronius Αυστρίας τον Νοέμβριο του 2016. Την εταιρία εκπροσώπησε ο κος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και υπεύθυνος τεχνικού τμήματος και Quality Control της 4 PRO. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο Wels της Αυστρίας, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τεχνικών σεμιναρίων της κατασκευάστριας εταιρίας.
H ειδική 2ήμερη αυτή εκπαίδευση, αφορούσε τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα Trans Process Solution TPS/i. H εκπαίδευση αποτελούνταν από ενότητες, όπως Digital Integration, Robot Communication και Calibration Technology και γενικά σε ότι έχει να κάνει με τα νέας αυτά γενιάς ψηφιακά παλμικά συστήματα.
Η εταιρία 4 PRO είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα, με τρεις τεχνικούς πιστοποιημένους εδώ και 10 χρόνια από τη FRONIUS, γεγονός που της επιτρέπει να διαθέτει τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε όλα τα συστήματά της και να παρέχει στον Ελλαδικό χώρο, υπηρεσίες πιστοποιημένου service και βαθμονόμησης των συστημάτων της, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά συστήματα Calibration του οίκου.
H FRONIUS είναι η μόνη εταιρία που κατασκευάζει ψηφιακά συστήματα βαθμονόμησης για τις πηγές της και τις διαθέτει στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της που έχουν πλήρη τεχνικά τμήματα After Sales Service. H 4 PRO, ήδη πρωτοπόρα στην τεχνική υποστήριξη, είναι κάτοχος τέτοιου συστήματος από την αρχή της συνεργασίας της με τον οίκο. Επιπλέον παρέχει πιστοποιητικά βαθμονόμησης για όλες τις πηγές ισχύος της, αλλά ακόμα και για άλλες που δεν είναι του οίκου Fronius. Οι βαθμονομήσεις γίνονται ψηφιακά και όχι με χρήση συμβατικών μετρήσεων με αμπεροτσιμπίδες και άλλων χειροκίνητων οργάνων. Αυτό διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών της 4 PRO προς τους πελάτες της.
Επίσης είναι η μόνη εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο, που ελέγχει και βαθμονομεί τις τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης με αυτόματα ψηφιακά συστήματα και παρέχει αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου και βαθμονόμησης στους πελάτες της.
Τέλος, η εταιρία λόγω υποδομής, έχει την δυνατότητα να παρέχει live demonstrations σε όλα τα ψηφιακά συστήματα συγκόλλησης της FRONIUS, όπως επίσης και στα περισσότερα ρομποτικά που διαθέτει ο οίκος, στο κέντρο ρομποτικής συγκόλλησης της 4 PRO.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.4pro.com.gr ή στο www.facebook.com/4proltd.