Νέα

Συμμετοχή της 4 Pro στο ISSM 2011 της Fronius στην Αυστρία

Η εταιρία 4 Pro συμμετείχε στο International Sales & Strategy Meeting 2011 (ISSM 2011) της Fronius, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12/05/2011 στο Sattledt της Αυστρίας.
Εκεί παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα που θα βγουν στην παραγωγή σε λίγο καιρό, όπως και μοναδικά ψηφιακά συστήματα που θα διευκολύνουν ακόμα πιο πολύ την ζωή των συγκολλητών. Επίσης παρουσιάστηκε η στρατηγική προώθησης και πωλήσεων που θα ακολουθήσει η Fronius για το έτος 2012.

Επίσης η 4 Pro στα πλαίσια πάντα της συνεχούς εκπαίδευσης, παρακολούθησε ειδική εκπαίδευση σε digital system integration. Στην εκπαίδευση αυτή συμμετείχε μόνο η 4 Pro γιατί το επίπεδο ήταν για πολύ προχωρημένους και γνώστες όλων των ψηφιακών συστημάτων της Fronius.

H 4 Pro είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που έχει την μεγαλύτερη κατοχή διπλωμάτων εκπαίδευσης από την Fronius και επίσης η μοναδική εταιρία με το μεγαλύτερο Know how όλων των ψηφιακών χειροκίνητων και ρομποτικών συστημάτων της.