Νέα

Fronius Virtual Welding – Νέες δυνατότητες εικονικής συγκόλλησης ηλεκτροδίου

Γράφει ο

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 Pro Μον. ΕΠΕ

Fronius Virtual Welding
Νέες δυνατότητες εικονικής συγκόλλησης ηλεκτροδίου

Τα συστήματα εικονικής συγκόλλησης της Fronius για διαδικασία MIG/MAG, είναι γνωστά παγκοσμίως και χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές σχολές και ινστιτούτα συγκολλήσεων. To διεθνές ινστιτούτο συγκολλήσεων (International Institute of Welding – IIW) τα έχει εγκρίνει εδώ και πολύ καιρό για την πρακτική εκπαίδευση των μηχανικών συγκολλήσεων. Στο μέλλον όλο και περισσότερα Ινστιτούτα θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα χρήσης τους. Μερικά από αυτά είναι η οικονομία που παρέχουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης σε δοκίμια, ενέργεια, αέρια, αναλώσιμα, μέσα ατομικής προστασίας, κόστος συντήρησης μηχανών συγκόλλησης, ασφάλεια συγκολλητών κλπ.
Στο σύστημα Virtual Welding της Fronius, ο εκπαιδευόμενος μέσω ενός εικονικού εκπαιδευτή (¨ghost¨), μπορεί και μαθαίνει τη σωστή γωνία κλίσης που πρέπει να κρατήσει τη τσιμπίδα, τη ταχύτητα και την απόσταση από το δοκίμιο. Φυσικά για τους πιο έμπειρους, υπάρχει και η διαδικασία προσομοίωσης χωρίς την ύπαρξη ¨ghost¨, μια διαδικασία η οποία βασίζεται κυρίως στην πείρα από προηγούμενες εκπαιδεύσεις εικονικής συγκόλλησης. Ο εικονικός εκπαιδευτής εξασφαλίζει την μέγιστη βοήθεια προς τον εκπαιδευόμενο μέσω διαφορετικών έγχρωμων σημάτων και ήχων, με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας συγκόλλησης και της ακαριαίας διόρθωσης των λαθών.
To σύστημα εικονικής συγκόλλησης της Fronius εκτός από τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε διαδικασία MIG/MAG, πλέον παρέχεται αναβαθμισμένο και με δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίου (ΜΜΑ). Η αναβάθμιση αυτή βοηθάει τους εκπαιδευόμενους στο να μάθουν πώς να ξεκινούν με τέλεια ανάφλεξη του τόξου και πώς να βαστούν την τσιμπίδα ανάλογα με τη θέση και τις προδιαγραφές που απαιτεί η μεταλλική κατασκευή.
Ο μαθητευόμενος ρυθμίζει ανάλογα με το τι απαιτείτε και ξεκινάει. Λεπτά ελάσματα με μία ραφή, πιο χοντρά με φρέζα με 2, 3 ή πολλαπλά πάσα, ρίζες & γεμίσματα με ταλάντωση σε όλες τις θέσεις, επιλογή διαφορετικού τύπου ηλεκτρόδια σε διάμετρο και τύπο ανάλογα με την ανάγκη, επιλογή υλικών και θέσεων, όλα είναι δυνατά με την αναβαθμισμένη έκδοση του Virtual Welding.
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η δυνατότητα αποθήκευσης και αναπαραγωγής της εικονικής συγκόλλησης που έχει εκτελέσει ο εκπαιδευόμενος, κάτι που δεν μπορεί να το έχει σε πραγματικές συνθήκες. Σε αληθινή συγκόλληση με δοκίμια, ο μαθητής μπορεί να δει το τελικό αποτέλεσμα της ραφής και κατόπιν λόγω εμπειρίας του ιδίου ή του εκπαιδευτή του, να μπορεί να εντοπίζει τα σφάλματα που έχει κάνει για να μπορέσει να τα διορθώσει την επόμενη φορά. Στην αναπαραγωγή όμως της εικονικής συγκόλλησης, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει με απόλυτη ακρίβεια όλες τις κινήσεις του και τα λάθη του, χωρίς να έχει άμεση ανάγκη ύπαρξης ενός εκπαιδευτή. Στην ουσία ανταγωνίζεται τον εαυτό του και αυτοδιορθώνεται κάθε φορά που εντοπίζει ατέλειες στις κινήσεις του. Το σύστημα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τον στόχο που πρέπει να πετύχει, για να περάσει στο επόμενο επίπεδο.
Η προσομοίωση και η εμφάνιση της ραφής είναι σαν αληθινή. Ακόμα και η δημιουργία ¨πάστας¨ προστασίας και η απομάκρυνσή της, είναι όπως στην πραγματικότητα. Ο μαθητευόμενος βλέπει την τέλεια προσομοίωση συγκόλλησης και ακούει διαφορετικό ήχο τόξου ανάλογα με την απόσταση που κρατάει το ηλεκτρόδιο από το δοκίμιο. Όπως θα γινόταν και στην πραγματικότητα. Πιο πραγματικό δεν θα μπορούσε να ήταν.
Το σύστημα παρέχεται σε 2 εκδόσεις. Και οι δύο είναι για διαδικασίες συγκόλλησης MIG/MAG & MMA. Η μία είναι σε μορφή όρθιου σταντ όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να σταθεί όρθιος μπροστά του και να εκτελέσει τις οδηγίες που του προγράμματος. Η δεύτερη έκδοση είναι φορητή και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που χρειάζεται ο εκπαιδευτής να μεταβεί σε απομακρυσμένη τοποθεσία για να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε μαθητευόμενους.
Στην προσομοίωση συγκόλλησης ηλεκτροδίου, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τύπων τσιμπίδων. Τη τσιμπίδα με μακρύ ηλεκτρόδιο και την τσιμπίδα με κοντό. Με το μακρύ ηλεκτρόδιο μαθαίνει να εκτελεί σωστά το έναυσμα του τόξου και με το κοντό περνάει στην φάση της πραγματικής εκπαίδευσης με σωστό χειρισμό της τσιμπίδας. Η εκπαίδευση ξεκινάει με τη βοήθεια του εικονικού εκπαιδευτή και μετά από κάποιο χρόνο πρακτικής ο μαθητευόμενος περνάει στη φάση της προσομοίωσης χωρίς βοήθεια από το σύστημα. Η εμπειρία και οι αισθήσεις του, θα τον βοηθήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλωστε αυτό είναι και κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Η σωστή τεχνική και η δεξιότητα του συγκολλητή, είναι αυτή που θα φέρει την άριστη ποιότητα ραφής στο τεμάχιο προς συγκόλληση.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα με το Virtual Welding της Fronius, το οποίο είναι το ιδανικό σύστημα εκμάθησης για να ξεκινήσει κάποιος τη σταδιοδρομία του και να επιτύχει τον στόχο που έχει ορίσει για το μέλλον του.