Εκπαίδευση Underwater Welder

H 4 Pro ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των συστημάτων συγκόλλησης FRONIUS Αυστρίας και των υποβρύχιων εργαλείων συγκόλλησης και κοπής του οίκου BROCO Αμερικής, έχει πάνω από 27 χρόνια καταδυτική εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκπαίδευση αυτοδυτών με αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές και σε καταδυτικές εργασίες. Παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια υποβρύχιας συγκόλλησης στο κέντρο εκπαίδευσής της, μέσα σε ειδική δεξαμενή νερού ή σε πραγματικές συνθήκες μέσα στην θάλασσα με χρήση στολής στεγανού τύπου, Full Face Mask , ενσύρματης επικοινωνίας και CCTV υποβρύχιας κάμερας.

Οι υποβρύχιες συγκολλήσεις των μαθητών καταγράφονται σε video format, για να μπορούν οι μαθητές να δουν τα λάθη τους ως προς την τεχνική και την ταχύτητα της συγκόλλησης και να τα διορθώσουν την επόμενη φορά.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

1) Τα ταχύρρυθμα προγράμματα που διαρκούν έως και 2 εβδομάδες και

2) Τα ειδικά προγράμματα που διαρκούν περίπου 2 μήνες και οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν με Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και σε διάφορες θέσεις συγκόλλησης.

Οι εκπαιδευόμενοι υποβρύχιοι συγκολλητές μετά το θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, δίνουν δοκίμιο παρουσία επιθεωρητή του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκόλλησης και εφόσον το δοκίμιο περάσει τους ελέγχους πιστοποιούνται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων ως International Underwater Welders κατά ISO 15618-1:2016.

Μέρος του κόστους από τα προγράμματα εκπαιδεύσεων, μπορεί να επιδοτηθεί από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για την δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να επιμορφώσουν το προσωπικό τους με χρήματα που προκύπτουν από τα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Επίσης η 4Pro σε συνεργασία με το Piraeus Diving Center παρέχουν σεμινάρια εκπαίδευσης για χρήση υποβρύχιων εργαλείων. Τα προγράμματα αυτά προετοιμάζουν τους επαγγελματίες δύτες για να μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα υποβρύχια εργαλεία.

 Στα ΝΕΑ  μπορείτε να δείτε μερικές από τις εκπαιδεύσεις συγκόλλησης και κοπής που έχουν γίνει σε επαγγελματίες δύτες το 2020 και το 2022.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Υποβρύχιες συγκολλήσεις και υποβρύχιες κοπές μετάλλων με εργαλεία και αναλώσιμα BROCO
  • Υποβρύχια χρήση υδραυλικών εργαλείων της STANLEY HYDRAULIC TOOLS
  • Υποβρύχια ανέλκυση αντικειμένων
  • Εκπαίδευση χρήσης στολής στεγανού τύπου
  • Εκπαίδευση χρήσης FULL face mask
  • Εκπαίδευση υποβρύχιων ενσύρματων και ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας
  • Ασφάλεια επαγγελματιών δυτών

Video εκπαίδευσης μέσα στην δεξαμενή της 4 PRO