Μηχανές συγκόλλησης MIG/MAG

Η συγκόλληση με μηχανές που χρησιμοποιούν αδρανές ή ενεργό αέριο προστασίας, είναι οι πιο διαδεδομένες σε όλο τον κόσμο σήμερα. Το εύρος των πιθανών εφαρμογών της συγκόλλησης MAG είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ιδανικό για τους
μη κραματομένους χάλυβες, τους ελαφρά κραματομένους αλλά και τους χάλυβες με μεγάλη περιεκτικότητα σε άλλα μέταλλα. Έτσι αυτού του είδους η συγκόλληση είναι ιδανική για παραγωγή αλλά και για χρήση σε επισκευές και συντηρήσεις.
Η συγκόλληση MIG αντίστοιχα είναι ιδανική για συγκόλληση αλουμινίου και χαλκού.

Οι συγκολλήσεις MIG και MAG καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος διαδικασιών συγκόλλησης.